Arkham Intelligence xếp Robinhood Wallet là người nắm giữ ETH lớn thứ năm

Nền tảng theo dõi dữ liệu tiền điện tử Arkham Intelligence đã xác định Robinhood là một trong những người nắm giữ Ethereum lớn nhất. Robinhood kiểm soát ví lớn thứ năm bằng lượng Ethereum nắm giữ, theo Arkham Intelligence. Arkham Intelligence cho biết: “Chúng tôi xác định Robinhood là chủ sở hữu của ví Bitcoin lớn thứ ba, được đưa tin rộng rãi. Nhưng hầu hết các báo cáo đều bỏ sót điểm mà chúng tôi cũng phát hiện ra rằng họ là chủ sở hữu của ví ETH lớn thứ năm, nắm giữ giá trị. 2,54 tỷ đô la ETH”. Trong một tweet khác, Arkham làm rõ rằng tiền trong ví được giữ để lấy số dư của người dùng và SEC yêu cầu số dư tiền điện tử trên Robinhood phải được hỗ trợ theo tỷ lệ 1:1. Arkham cho biết các loại tiền điện tử khác được giữ trong ví liên kết với Robinhood bao gồm 122.076 BTC (3,3 tỷ USD), 34,1 nghìn tỷ ShibaInu (277,8 triệu USD), 4,9 triệu LINK (29,7 triệu USD) và 2,6 triệu AVAX (29,6 triệu USD).

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights