Yuga Labs đã chuyển 2000 Otherdeed sang địa chỉ ví mới

Theo tin tức ngày 30 tháng 8, dữ liệu trực tuyến cho thấy YugaLabs đã chuyển 2.000 Otherdeed từ một địa chỉ bắt đầu bằng 0xA858 (tài khoản xác minh Opensea/Etherscan) sang địa chỉ ví mới bắt đầu bằng 0xCd56. Địa chỉ này đã nhận được 6 triệu APE từ một ví khác cách đây 5 ngày. Không rõ tại sao YugaLabs lại chuyển một lượng lớn Otherdeed đi như vậy.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights