Đầu tư VC vào lĩnh vực blockchain giảm lần đầu tiên kể từ Q2 năm 2020

Theo một báo cáo của The Block Research, số tiền đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực blockchain đã giảm lần đầu tiên kể từ Q2 năm 2020. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr