Tổng vốn hóa thị trường xuất hiện tín hiệu đảo chiều sang tăng 

Tổng vốn hóa thị trường (TOTALCAP) đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần ngắn hạn và đang có dấu hiệu đảo chiều xu hướng sang tăng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr