Tin nóng ⇢

Ứng dụng Kraken hỗ trợ thêm cho các phương thức thanh toán Apple Pay và Google Pay

Ứng dụng Kraken (có sẵn trong Apple App Store hoặc Google Play Store) sẽ tự động kết nối với tài khoản Apple Pay hoặc Google Pay hiện có của bạn. Từ đó, việc mua tiền điện tử có thể được hoàn thành trong ba bước đơn giản:

1. Trong ứng dụng Kraken, hãy chọn nút “Mua” tiền điện tử và chọn loại tiền điện tử ưa thích của bạn (hoặc chọn nút “Mua” khi đang ở trên một trang mã thông báo riêng lẻ).

2. Nhập số lượng tiền điện tử bạn muốn mua và sử dụng tùy chọn ‘Thanh toán bằng’ để chọn Apple Pay hoặc Google pay.

3. Nhập số lượng tiền điện tử bạn muốn mua và sử dụng tùy chọn ‘Thanh toán bằng’ để chọn Apple Pay hoặc Google pay.

Có thể bạn quan tâm