Tin nóng ⇢

TON blockchain giới thiệu tính năng gửi tin nhắn on-chain

The Open Network (TON) giới thiệu tính năng gửi tin nhắn mã hóa trên chuỗi, dùng để trao đổi tin nhắn riêng tư giữa người dùng TON.

Blockchain TON có một phần mã nguồn tương thích với ứng dụng tin nhắn Telegram khi hai bên chấm dứt phát triển chung vào năm 2020 và TON được phát triển riêng kể từ đó.

Thông qua tính năng mới, người dùng có thể gửi tin nhắn mã hóa cho người khác, đảm bảo chỉ người nhận dự định mới có thể đọc được nội dung.

TON Foundation đứng sau sự phát triển của TON, khẳng định rằng mạng blockchain này cung cấp khả năng mở rộng và xử lý giao dịch hiệu quả hơn so với các lựa chọn khác trong hệ sinh thái Web3.

Hiện nay, tính năng gửi tin nhắn mã hóa đã có sẵn thông qua các ứng dụng ví tiền điện tử như MyTonWallet và TON Wallet và trong tương lai, TON cũng sẽ tích hợp tính năng này vào ví di động Tonkeeper thông qua các cập nhật sắp tới.

Hoạt động ra mắt tính năng gửi tin nhắn mã hóa trên chuỗi của TON mở ra một khía cạnh mới và đảm bảo sự riêng tư trong việc trao đổi thông tin giữa các thành viên của mạng TON.

Có thể bạn quan tâm