Tether duy trì bộ đệm thanh khoản gần 3,3 tỷ USD

Công ty phát hành stablecoin Tether duy trì bộ đệm thanh khoản gần 3,3 tỷ USD, mang lại sự ổn định cho hệ sinh thái Tether và giành được sự tin tưởng của các cổ đông. Trong số đó, hệ sinh thái Solana dẫn đầu về giá trị phát hành được ủy quyền trước, hiện là 1,57 tỷ USD, Ethereum và Tron chiếm hai vị trí tiếp theo, với số tiền ủy quyền trước lần lượt là 617 triệu USD và 353 triệu USD. Tether có tổng tài sản là 86,1 tỷ USD và tổng nợ phải trả là 82,8 tỷ USD, qua đó xác nhận hỗ trợ dự trữ hơn 100%. Các loại stablecoin không phải đô la Mỹ khác của Tether là XAUT, EURT, MXNT và CNHT không được hưởng cùng mức đệm thanh khoản như USDT. Theo các báo cáo có liên quan, không có loại stablecoin nào do Tether phát hành khác có số dư có thể đệm và duy trì mức cố định 1:1 trong thời kỳ khủng hoảng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights