Genesis và hội đồng chủ nợ DCG đề xuất phương án thu hồi tài sản

Công ty đầu tư và dịch vụ tài chính Houlihan Lokey đã đệ trình một kế hoạch giải pháp thanh khoản cho nhà môi giới tiền điện tử Genesis và công ty mẹ DCG thay mặt cho ủy ban chủ nợ. Người đồng sáng lập Gemini, Cameron Winkevers, đã lên Twitter để giải thích lộ trình khôi phục tài sản cho người dùng Gemini Earn. “Kế hoạch dựa trên thông tin nhận được cho đến nay từ Genesis, DCG và các cố vấn tương ứng của họ. Ủy ban chủ nợ mong đợi phản hồi ban đầu trong tuần này”, Winkevers viết. Bản cập nhật cho phép công ty đang gặp khó khăn hoàn trả cho người dùng Gemini Earns, một chương trình trong đó các cá nhân cho vay tài sản kỹ thuật số của họ với kỳ vọng nhận lại tiền. Dự án đã bị đóng băng từ giữa tháng 11 trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản tại Genesis và DGC.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr