Binance: Đã liên hệ với Tether, Circle, v.v., với hy vọng mở rộng hỗ trợ cho phiên bản gốc của stablecoin trên Binance

Theo tin tức vào ngày 26 tháng 5, Binance đã tweet rằng để cải thiện bảo mật cho người dùng, họ đã liên hệ với Tether, Circle, v.v., với hy vọng mở rộng hỗ trợ cho phiên bản gốc của stablecoin trên Binance và sẽ sớm có bản cập nhật.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights