Số liệu: Hơn 150 triệu đô la tài sản được kết nối với chuỗi khối Base

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích chuỗi khối DuneAnalytics, tính đến thời điểm hiện tại, tài sản trị giá 151.965.185 USD đã được kết nối với chuỗi khối Base. Xu hướng tăng về giá trị tài sản của Base là rất ấn tượng và được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights