SEC Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp kín vào thứ Năm tuần này và có tin đồn rằng họ có thể tìm cách giải quyết với Ripple

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức một cuộc họp kín vào Thứ Năm, ngày 31 tháng 8 năm 2023. Có tin đồn rằng cuộc họp bí mật này có thể liên quan đến việc đạt được thỏa thuận với Ripple. Thông báo về Đạo luật Sunshine do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ban hành sau đó đã cung cấp thông tin chi tiết hạn chế về cuộc họp và chừa chỗ cho hoạt động đầu cơ trên thị trường. Người ta nói rằng các chủ đề thảo luận liên quan liên quan đến việc xây dựng và giải quyết các lệnh cấm và kiện tụng hành chính. giải quyết khiếu nại tố tụng và các vấn đề khác liên quan đến thủ tục thanh tra, thi hành án. Điều quan trọng cần lưu ý là tính đến thời điểm hiện tại, SEC và RippleLabs vẫn chưa cung cấp xác nhận chính thức về thỏa thuận giải quyết Ripple hoặc bất kỳ chi tiết cụ thể nào về các cuộc thảo luận. Jinse Finance trước đây đã báo cáo rằng Ripple đã đệ đơn phản đối kháng cáo tạm thời của SEC.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights