EU công bố “chiến lược web4 và thế giới ảo”

Ủy ban châu Âu đã công bố “chiến lược web4 và thế giới ảo”, nhằm mục đích tạo ra “web4 và thế giới ảo phản ánh các giá trị và nguyên tắc của EU”. Cao ủy thị trường nội bộ EU Thierry Breton cho biết: “Chúng tôi sẽ đầu tư vào việc áp dụng và thúc đẩy các công nghệ mới, đồng thời cung cấp cho mọi người các công cụ và kỹ năng để sử dụng thế giới ảo một cách an toàn.” Ủy ban châu Âu định nghĩa web4 là trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, chuỗi khối, ảo Sự hợp nhất của thế giới và thực tế tăng cường.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr