Tổ chức Venom thành lập Trung tâm Blockchain với Chính phủ Kenya

Vào ngày 10 tháng 5, Quỹ Venom, nhà điều hành của chuỗi khối lớp 1 Venom, đã thông báo rằng họ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với chính phủ Kenya để thành lập một trung tâm chuỗi khối ở Châu Phi, tập trung vào phát triển các ứng dụng công nghệ chuỗi khối và Web3. Sự hợp tác này nhằm thúc đẩy sự đổi mới trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng tài chính, chuỗi cung ứng, nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và thương mại xuyên biên giới.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr