Một tổ chức lừa đảo đã tạo ra hơn 1.000 trang web lừa đảo Bitcoin, kiếm được hơn 5 triệu đô la

Theo tin tức vào ngày 12 tháng 6, một kế hoạch có tên là “Dự án Impulse” đã lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử thông qua một cơ chế gian lận thanh toán tạm ứng phức tạp để kích hoạt tài khoản của họ. Nhóm này đã tạo ra hơn 1.000 trang web lừa đảo và nạn nhân đã mất hơn 5 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr