Musk thuê CEO mới cho Twitter, vai trò của Musk sẽ thay đổi thành chủ tịch điều hành và CTO

Tỷ phú Elon Musk đã tweet rằng ông đã thuê một CEO mới cho Twitter và công ty mẹ “X”, CEO mới là một phụ nữ và sẽ bắt đầu nhậm chức sau 6 tuần nữa. Vai trò của Musk tại Twitter sẽ chuyển sang chủ tịch điều hành và giám đốc công nghệ, giám sát các nhà khai thác sản phẩm, phần mềm và hệ thống.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr