CreatorDAO huy động được 20 triệu đô la từ a16z

CreatorDAO vừa huy động thành công 20 triệu đô la do a16z và Initialized Capital dẫn đầu. Những tổ chức tham gia khác bao gồm 2 Ventures, M13, Audacious Ventures, 6th Man Ventures,…

CreatorDAO là một tổ chức phi tập trung cung cấp hỗ trợ tài chính và công nghệ cho người sáng tạo

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr