Bộ Tài chính Nga: Xem xét cho phép stablecoin lưu hành trong lĩnh vực thương mại

Trên twitter của mình, CoinHub tiết lộ rằng Bộ Tài chính Nga ủng hộ những đề xuất về sử dụng stablecoin lưu hành trong lĩnh vực thương mại.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr