Hang Seng Bank: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số chỉ có quyền truy cập vào các tài khoản ‘đơn giản’

Bất chấp sự đảm bảo từ Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA), các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vẫn gặp khó khăn trong việc có được các dịch vụ ngân hàng ở Hồng Kông. Ngân hàng Hang Seng, chi nhánh tài chính của HSBC, lưu ý rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số chỉ có thể truy cập vào các tài khoản “đơn giản”. Mặc dù báo cáo không chỉ định phạm vi dịch vụ được cung cấp cho VASP, nhưng các nhà phân tích đã nhấn mạnh một số hạn chế ngân hàng nhất định đối với các công ty trong ngành tài sản kỹ thuật số. Các VASP được cho là đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính do thiếu nhân viên tại Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) và các ngân hàng Hồng Kông miễn cưỡng mở cửa cho những người trong ngành. Người phát ngôn của HSBC nói rằng chúng tôi có một cuộc đối thoại tích cực với những người tham gia tài sản kỹ thuật số, trao đổi quan điểm về nhiều chủ đề, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở tài khoản. “Chúng tôi vẫn tích cực tham gia vào chính sách và sự phát triển của ngành công nghiệp non trẻ này ở Hồng Kông. Để giải quyết các thách thức ngân hàng của các công ty tài sản kỹ thuật số, HKMA và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã tổ chức một loạt hội nghị bàn tròn. Các tổ chức tài chính trong khu vực đã gợi ý rằng VASP có thể mở tài khoản, nhưng Lo ngại về các hạn chế đối với hoạt động của nó đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights