Dữ liệu: Thời gian giảm một nửa phần thưởng mỗi block của bitcoin dự kiến ​​là ngày 28 tháng 4 năm sau

Theo trang đếm ngược OKLink, hiện tại cách thời gian giảm một nửa phần thưởng của Bitcoin sẽ còn chưa đầy 365 ngày và thời gian giảm một nửa dự kiến ​​là ngày 28 tháng 4 năm 2024. Phần thưởng sẽ giảm từ 6,25BTC/block xuống còn3 ,125BTC.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr