Binance.US yêu cầu tòa án cấm CEO và CFO của mình làm chứng

Theo tài liệu tòa án nộp vào ngày 5 tháng 9, luật sư của nguyên đơn SEC và các bị đơn BAM Trading Services và BAM Management US Holdings (Binance.US) đã đệ trình một quy định chung và lệnh đề xuất. Binance.US lập luận rằng SEC đã vượt quá lệnh đồng ý đã thỏa thuận và yêu cầu lệnh của tòa án cấm CEO và CFO của Binance.US làm chứng và bác bỏ các yêu cầu không liên quan của SEC đối với vụ việc. SEC Hoa Kỳ đã đồng ý với một bản ghi nhớ do Binance.US gửi để đáp lại sự phản đối và đề nghị của SEC về việc gửi “tài liệu được niêm phong”. Hai bên yêu cầu tòa án ra lệnh cấm BAM Trading Services và BAM Management US Holdings nộp đơn phản đối vào ngày 11/9. Các hồ sơ mới nhất từ ​​vụ kiện của SEC và Binance cho thấy SEC đã nộp hồ sơ bí mật vào ngày 28 tháng 8 về việc phản đối đề nghị về lệnh bảo vệ. Ngoài ra, còn có kiến ​​nghị cưỡng chế và giải pháp khác. Kiến nghị bắt buộc yêu cầu tòa án thực thi yêu cầu cung cấp thông tin của bên đối lập, điển hình là trong tranh chấp về khám phá.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights