Gemini: Người dùng bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản của Voyager có thể đăng ký tài khoản Gemini để rút tiền điện tử

Gemini đã ban hành một tài liệu nêu rõ rằng trước ngày 23 tháng 7 năm 2023, người dùng Voyager bị ảnh hưởng bởi sự phá sản của Voyager có thể tạo tài khoản Gemini và rút tiền điện tử của họ theo quy trình phân phối yêu cầu. ForesightNews trước đó đã báo cáo rằng vào ngày 15 tháng 6, theo Blockworks, nền tảng cho vay mã hóa Voyager đã đệ trình tài liệu lên tòa án phác thảo kế hoạch cho nền tảng Voyager mở lại cho khách hàng từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 để các chủ nợ có thể rút khoảng 35% tiền điện tử.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr