DOJ: Tất cả các Nhân chứng Chuyên gia do Nhóm SBF Đề xuất đều Không được Xem xét

Tất cả các nhân chứng do người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đề xuất sẽ bị loại khỏi tư cách làm chứng vì tài liệu tiết lộ của họ không đầy đủ và kinh nghiệm của họ có thể sai lệch, các công tố viên cho biết trong hồ sơ tối thứ Hai, Jinse Finance đưa tin, hoặc lời khai theo kế hoạch của họ có thể không có liên quan. DOJ đã bác bỏ tất cả bảy nhân chứng chuyên gia do nhóm SBF đề xuất, nói rằng một số tiết lộ mà họ đệ trình không nêu chi tiết ý kiến ​​​​của họ, trong khi những thông tin khác là “đối tượng không phù hợp để lấy lời khai của chuyên gia” hoặc có thể gây nhầm lẫn cho các nhân chứng tiềm năng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights