BNB Chain nâng cấp kế hoạch trợ cấp gas để tăng ưu đãi phí gas cho dApps

Jinse Finance báo cáo rằng BNBChain đã công bố kế hoạch BNBChainGasGrant. Chương trình nhằm mục đích thưởng cho các dự án đóng góp cho hệ sinh thái BNBChain bằng cách cung cấp phí gas cho các dự án đủ điều kiện. Tổng số khoản tài trợ gas được đặt ở mức 200.000 đô la trị giá bằng mã thông báo BNB mỗi tháng và các khoản tài trợ được tính dựa trên mức tiêu thụ gas của dự án dưới dạng phần trăm tổng lượng gas tiêu thụ của các dự án đã đăng ký. Để đủ điều kiện tham gia chương trình GasGrant, các dự án phải được khởi chạy trong vòng 3 tháng qua và có ít nhất 100 người dùng hoạt động trung bình hàng ngày trên chuỗi (DAU) trong 7 ngày qua hoặc đạt được một cột mốc mới và có ít nhất 100 người dùng trung bình trong chuỗi DAU 30 ngày qua. Các dự án cá nhân có thể hưởng lợi từ chương trình trong tối đa 3 tháng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights