Dữ liệu: Base đã vượt qua Arbitrum và Optimism về khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong tuần này

Theo tin tức vào ngày 18 tháng 8, Cơ sở mạng lớp 2 Ethereum do Coinbase xây dựng đã vượt qua Arbitrum và Optimism về khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong tuần này. Theo bảng điều khiển dữ liệu của TheBlock, mức trung bình động bảy ngày của các giao dịch hàng ngày của Base đạt 610.000 vào ngày 15 tháng 8, so với 597.000 cho Lạc quan và 576.000 cho Arbitrum.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights