Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện: Các vấn đề với FTX được thấy ở khắp mọi nơi trong tiền điện tử

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ Sherrod Brown nhấn mạnh quan điểm của ông trong phiên điều trần rằng ông tin rằng ngành công nghiệp mã hóa chứa đầy những kẻ lừa đảo và lạm dụng. Ông nói: “Các vấn đề mà chúng tôi thấy ở FTX nằm ở khắp mọi nơi trong không gian tiền điện tử – không cung cấp thông tin tiết lộ thực sự, xung đột lợi ích, đặt cược rủi ro cao với tiền của khách hàng lẽ ra phải an toàn. FTX là lớn nhất và độc ác nhất. Tôi là chúng tôi.” hài lòng rằng SEC đang sử dụng các công cụ của mình để chống lạm dụng và thực thi luật pháp.”

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights