Thẩm phán quận Hoa Kỳ gửi vấn đề giám định viên độc lập FTX lên tòa phúc thẩm

Một thẩm phán sơ thẩm Hoa Kỳ đã đệ trình một kiến ​​nghị lên Tòa phúc thẩm để chỉ định một giám định viên độc lập cho sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX. Trong một hồ sơ ngày 30 tháng 5 gửi lên Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận Delaware, Thẩm phán Colm Connolly cho biết Andrew Vara, người được ủy thác của Hoa Kỳ trong vụ kiện FTX, được đưa ra sau khi một tòa án về phá sản đã từ chối một đề nghị vào tháng Hai để chỉ định một người kiểm tra giám sát tiền điện tử thất bại. .Yêu cầu trao đổi kháng cáo. Theo các tài liệu của tòa án, luật phá sản cho phép chỉ định một giám định viên độc lập khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, như trong trường hợp của FTX, nhưng không bắt buộc.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr