TVL cơ sở vượt 6,5 tỷ USD, đạt mức cao mới, tăng 12,28% trong 7 ngày

Theo dữ liệu từ L2BEAT, tổng giá trị bị khóa (TVL) trên chuỗi Base đã vượt qua mốc 6,5 tỷ USD và đạt mức cao mới là 6,57 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 12,28% trong 7 ngày qua. Nhìn chung, tổng TVL trên các vị thế Ethereum L2 đã tăng trở lại lên 45,63 tỷ USD, ghi nhận mức tăng 11,09% trong cùng kỳ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr