Vòng bỏ phiếu LFG Launchpad thứ ba của Jupiter kết thúc, deBridge là dự án được chọn

Sàn DEX Jupiter hệ sinh thái Solana đã đăng trên nền tảng X rằng vòng bỏ phiếu thứ ba của LFG Launchpad đã kết thúc và deBridge đã giành chiến thắng với 59% số phiếu bầu và sẽ ra mắt trên LFG Launchpad trong vài tháng tới.
Trước đây, deBridge đã công bố token quản trị DBR của mình. Tổng nguồn cung DBR là 10 tỷ, nhằm mục đích phân cấp quản trị cho cộng đồng và chuyển giao quyền kiểm soát cho DAO.
Kế hoạch phân phối token của deBridge phân bổ 20% nguồn cung cho Launch và cộng đồng của nó, đồng thời nguồn cung DBR lưu hành tại thời điểm phát hành là 1,8 tỷ. Trong số nguồn cung còn lại, 26% sẽ được phân bổ để hỗ trợ hệ sinh thái, 20% sẽ được phân bổ cho những người đóng góp cốt lõi, 17% sẽ được phân bổ cho các đối tác chiến lược, 15% sẽ được phân bổ cho DeBridge Foundation và 2% sẽ được phân bổ cho người xác nhận.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr