phí Gas mạng Ethereum hiện tại là 7 gwei

Dữ liệu Etherscan cho thấy phí gas của mạng Ethereum hiện tại là 7 gwei.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr