G7 và G20 bất đồng về việc có nên điều chỉnh stablecoin hay không

Theo CoinDesk, G7 và G20 có sự khác biệt trong cách đối xử với stablecoin.Các nền kinh tế phát triển tạo nên G7 dường như sẵn sàng cho phép và điều chỉnh stablecoin hơn. Các nền kinh tế mới nổi do Nhóm G20 đại diện đã kêu gọi Thực hiện các hạn chế nghiêm ngặt hơn, thậm chí là cấm. Cả hai đã cam kết thực hiện các quy tắc chống rửa tiền bằng tiền điện tử của FATF. Hai quan chức cấp cao tham gia thảo luận tại diễn đàn cho biết sự bất đồng giữa hai cơ quan có thể cản trở việc chấp nhận các tiêu chuẩn toàn cầu đối với stablecoin, hoặc ít nhất là đe dọa làm suy yếu quy định thống nhất do các cơ quan giám sát tài chính toàn cầu hình dung.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights