Circle sẽ ra mắt USDC bản địa trên Arbitrum vào ngày 8 tháng 6

Theo tin tức vào ngày 1 tháng 6, Circle sẽ bắt đầu tung ra USDC bản địa trên Arbitrum vào ngày 8 tháng 6 năm 2023. Arbitrum cho biết mã thông báo này sẽ trở thành phiên bản chính thức của USDC được công nhận trong hệ sinh thái Arbitrum và cuối cùng sẽ thay thế lưu thông USDC hiện tại từ Ethereum. Phiên bản cầu USDC. Arbitrum đã thông báo rằng trước khi ra mắt USDC bản địa vào ngày 8 tháng 6, Arbitrum sẽ đổi tên phiên bản cầu nối Ethereum của USDC thành USDC.e trên trình khám phá khối.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights