OpenSea Pro tích hợp công cụ trực quan hóa dữ liệu Bubblemaps

OpenSeaPro đã thông báo rằng họ đã tích hợp công cụ trực quan hóa dữ liệu Bubblemaps, cho phép người dùng xem mối quan hệ trực quan giữa 150 người nắm giữ cá voi khổng lồ hàng đầu trong một chuỗi, sau đó dễ dàng theo dõi hành vi của những người nắm giữ hơn và cải thiện tính minh bạch tổng thể của dự án .

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr