Nghi phạm nội bộ đã tạo ví mới và chi 1.370 SOL để mua 632 triệu CAT

Theo giám sát của Lookonchain, một người trong cuộc bị nghi ngờ đã tạo một ví mới và chi 1.370 SOL (khoảng 230.000 USD) để mua 632 triệu CAT (chiếm 63,2% tổng nguồn cung). Ví đã được bán. Nhận một phần $CAT. và nhận được khoảng 29.525 SOL (trị giá khoảng 5 triệu USD).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr