Huobi Hợp tác xã và Hợp tác DAO Phát hành Giai đoạn Thứ Bảy của Sự kiện Dự án Jupiter

Theo thông báo chính thức từ Huobi HTX, giai đoạn thứ bảy của Dự án Jupiter sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 20:00 ngày 24 tháng 5 giờ Bắc Kinh.

Chi tiết sự kiện:

  • Thời gian nhiệm vụ: Từ 20:00 ngày 24 tháng 5 đến 23:59 ngày 14 tháng 6
  • Thời gian đúc NFT: Từ 20:00 ngày 24 tháng 5 đến 23:59 ngày 19 tháng 6
  • Thời gian xổ số: 20:00 ngày 20 tháng 6

Giải thưởng:

  • Giải thưởng lớn 1: Chuyến du hành vũ trụ trị giá 6 triệu USD
  • Giải thưởng lớn 2: Chuyến du lịch khứ hồi bằng máy bay riêng
  • Giải thưởng lớn 3: 5.220.000.000 HTX
  • Giải thưởng rút thăm: Cơ hội nhận giải thưởng khi đúc thành công NFT

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr