Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhCEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng...

CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng trong mọi quy trình hoạt động của JPMorgan Chase

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng trí tuệ nhân tạo có thể được áp dụng cho “mọi quy trình” hoạt động của công ty và có thể thay thế con người trong một số vai trò nhất định. Dimon kỳ vọng sẽ thấy “tất cả các loại mô hình AI khác nhau” cũng như các công cụ và kỹ thuật trong tương lai. Đó là một thứ sống động, nhưng đối với chúng tôi, mọi quy trình đều được xem xét, vì vậy các lỗi, giao dịch, phòng ngừa rủi ro, nghiên cứu, mọi ứng dụng, mọi cơ sở dữ liệu, bạn đều có thể áp dụng AI. Vì vậy, nó có thể đóng vai trò như một phi công phụ, nó có thể thay thế con người…AI phần lớn thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa rủi ro vốn chủ sở hữu cho chúng ta. Đây là quá trình tạo ra ý tưởng, là mô hình hóa ngôn ngữ rộng lớn và rộng hơn là nó cũng có thể tác động đến dịch vụ khách hàng.