Binance Margin sẽ hủy niêm yết EPX/BUSD, GAL/BUSD, GMX/BUSD

Tin tức ngày 16/08, theo thông báo chính thức, đòn bẩy Binance sẽ bị xóa khỏi EPX/BUSD, GAL/BUSD, GMX/BUSD, HIVE/BUSD, KLAY/BUSD vào lúc 14:00 ngày 24/08/2023 (Giờ Quận 8 Miền Đông ). , RAD/BUSD, TVK/BUSD ký quỹ chéo và các cặp giao dịch ký quỹ riêng biệt.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights