Cộng đồng Gala Triển Khai Đề Án Quản Trị: Nâng Cấp Hợp Đồng Token GALA Tạm Thời Và Đốt Token

Cộng đồng Gala đã khởi xướng Đề án quản trị nhằm “nâng cấp hợp đồng token GALA tạm thời và đốt token” thông qua trang web quản trị chính thức. Đề án này được đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề bảo mật gần đây dẫn đến việc đúc và bán trái phép khoảng 600 triệu token GALA và khóa vĩnh viễn 4,4 tỷ token.

Mục tiêu chính của đề án là đốt 4,4 tỷ token GALA bị khóa cùng với 600 triệu token GALA từ kho dự trữ GALA. Việc đốt token này nhằm đảm bảo sự ổn định và bền vững lâu dài cho hệ sinh thái Gala.

Do tính chất nâng cấp hợp đồng GALA, đề án này không yêu cầu thay đổi từ phía các sàn giao dịch hoặc thực hiện hard fork, đồng thời không ảnh hưởng đến người dùng token GALA hiện tại. Quy trình đốt token sẽ diễn ra minh bạch và không thể đảo ngược, đảm bảo loại bỏ hoàn toàn token trái phép và bất hợp pháp khỏi hệ thống.

Ngoài ra, đề án cũng đề xuất nâng cấp các tính năng bảo mật cho hợp đồng GALA để ngăn chặn các vụ truy cập trái phép trong tương lai, bao gồm việc tăng cường quyền truy cập và cải thiện khả năng chống vi phạm hợp đồng.

Trước đó, vào ngày 21 tháng 5, nền tảng trò chơi Web3 Gala Games đã bị tấn công mạng, dẫn đến thiệt hại 22,5 triệu USD. Tuy nhiên, sau đó, những kẻ tấn công đã trả lại số tiền ETH đã đánh cắp.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr