SEC Philippine cảnh báo Gemini về các hoạt động trái phép trong nước

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines đã đưa ra cảnh báo vào ngày 18/5/2023 liên quan đến hoạt động trái phép của sàn giao dịch phái sinh Gemini tại quốc gia này. Thông báo nêu rõ rằng sàn giao dịch phái sinh không có giấy phép và hoặc quyền hạn cần thiết để thu hút, chấp nhận hoặc chấp nhận các khoản đầu tư hoặc vị trí từ công chúng và không phát hành chứng khoán.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr