Ngân hàng Nhật Bản xác nhận đã khởi động một dự án thí điểm CBDC

Vào ngày 30 tháng 5, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã công bố kết quả của giai đoạn thứ hai của thử nghiệm Bằng chứng về khái niệm (PoC) của CBDC và xác nhận rằng dự án thí điểm CBDC của họ đã được triển khai như dự kiến ​​vào tháng Tư. Giai đoạn thứ hai của thử nghiệm PoC sẽ diễn ra trong một năm từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, thử nghiệm công nghệ để thực hiện giới hạn nắm giữ CBDC nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Trong tương lai, một diễn đàn CBDC sẽ được thành lập để thu thập thông tin đầu vào từ các công ty tư nhân. Ngân hàng Nhật Bản cho biết họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc phát hành CBDC vào năm 2026.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr