Luật pháp Brazil kêu gọi tất cả vàng khai thác ở Brazil phải được mã hóa trên chuỗi khối

Một dự luật mới đang được thực hiện ở Brazil kêu gọi tất cả vàng được khai thác trong nước phải được mã hóa trên blockchain, như một cách để mang lại sự minh bạch cho lĩnh vực này và làm cho việc khai thác bất thường trở nên khó khăn.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr