Ngân hàng SCB (Thái Lan) thúc đẩy đầu tư Web3, DeFi

SCB 10X, một chi nhánh của ngân hàng SCB (Thái Lan) đã bổ nhiệm một Giám đốc điều hành mới để lãnh đạo các khoản đầu tư của mình vào Web3, DeFi và công nghệ blockchain.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr