Mạng Obol Ra Mắt Quỹ Truy Xuất Nguồn Gốc Phi Tập Trung 1%

Mạng Obol đã chính thức ra mắt Quỹ truy xuất nguồn gốc phi tập trung 1% (1forDS) vào ngày 22 tháng 5. Quỹ này được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ các dự án và sáng kiến ​​tập trung vào việc thúc đẩy phi tập trung hóa Ethereum.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr