Jupiter Triển Khai Kế Hoạch Thị Trường Thống Nhất Khổng Lồ Để Mang Lại Cổ Phiếu Meme, RWA Và Tài Sản Ngoại Hối Cho Solana

Hệ sinh thái Solana DEX Jupiter đã chính thức ra mắt sáng kiến ​​Thị trường thống nhất khổng lồ vào ngày 22 tháng 5. Sáng kiến ​​này có mục đích đưa các đồng Meme, tài sản trong thế giới thực (RWA), cổ phiếu và tài sản ngoại hối vào chuỗi Solana và niêm yết chúng trên Jupiter Indexation.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr