Arkham: Khi BNB giảm xuống dưới $220, nhóm BNB Chain đã khôi phục được 146.150 BNB bị hack

Arkham đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội X rằng BNBChain gần đây đã bắt đầu thanh lý các tài khoản đã đánh cắp 570 triệu đô la từ Bridge của họ vào tháng 10 năm 2022. Năm ngoái, tin tặc BNBBridge đã khai thác một lỗ hổng trong BNBBridge để đánh cắp 2 triệu token BNB từ TokenHub của BNBChain. Thay vì bán, hacker đã gửi 900.000 BNB và vay gần 150 triệu đô la tiền ổn định với VenusProtocol. Kể từ tháng 10 năm 2022, hacker đã duy trì vị trí này trong gần một năm. Trước khi thanh lý, tài khoản của họ vẫn giữ 204,1 triệu đô la BNB trên Venus. Nếu bán tất cả cùng một lúc, nó sẽ là một vòng xoáy thanh lý. Do đó, nhóm nòng cốt BNBChain đã đề xuất với bộ phận quản lý của Venus rằng họ sẽ tiếp nhận các khoản nợ của hacker, đưa vào whitelist các tài khoản của họ và thanh lý từng tài khoản một. 

Tài khoản của BNBChain đã được chuyển từ Binance sang 60 triệu USDT vào tháng 6 năm 2023. Vào thứ Năm, giá BNB lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc 220 đô la, khiến vị thế này bị thanh lý. Nhóm BNBChain đã thanh toán khoản nợ 30 triệu đô la thông qua 3 giao dịch riêng biệt, do đó thu được 146.150 BNB bị hack. Tài khoản thanh lý của BNBChain cũng nắm giữ 30 triệu đô la USDT để trả thêm nợ, tổng cộng vẫn vượt quá 124 triệu đô la. BNBChain cũng sẽ có thể thanh lý lại vị trí do tin tặc nắm giữ ở mức $211.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights