3,6 tỷ đô la ETH bị rút ra khỏi các sàn giao dịch chỉ trong 17 ngày

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là sự kiện The Merge chính thức được diễn ra. Tuy nhiên khối lượng ETH bị rút khỏi các sàn giao dịch đang ở mức cao bất thường.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr