Các quỹ ETF Bitcoin spot của BlackRock và Fidelity hiện nắm giữ tổng cộng 445.400 BTC

Theo một bài báo được xuất bản bởi BitcoinMagazine, các quỹ ETF Bitcoin spot của BlackRock và Fidelity hiện nắm giữ tổng cộng 445.429 BTC, trị giá 30,6 tỷ USD. Các quỹ ETF này nắm giữ nhiều Bitcoin hơn 231.029 Bitcoin so với MicroStrategy.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr