AUSD của Acala bị mất peg nặng

Tại thời điểm bài viết mức giá của AUSD/ USDT giao dịch ở mức 0,08 đô la. Mức giá bình thường là 1 đô la. Chưa biết rõ lý do mất peg của AUSD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr