Ủy ban ổn định tài chính và IMF công bố lộ trình chính sách tiền điện tử toàn cầu

Klaas Knot, Chủ tịch Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), đã viết trong một lá thư vào thứ Ba rằng FSB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ đưa ra một tài liệu chung về chính sách tiền điện tử toàn cầu. Với tư cách là những người đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu, Ủy ban Ổn định Tài chính và IMF, cơ quan kinh tế của Liên hợp quốc, sẽ trình bày tài liệu này tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này. Tài liệu này bao gồm lộ trình triển khai khung chính sách tiền điện tử bao gồm: phối hợp, hợp tác và chia sẻ thông tin toàn cầu. Được biết, tài liệu này được đệ trình theo yêu cầu của Ấn Độ, nước chủ tịch G20.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights