Sui Foundation ra mắt vườn ươm mới với Cetus và Aftermath Finance, cam kết đầu tư 2 triệu USD

Sui Foundation đã hợp tác với giao thức thanh khoản sinh thái Sui Cetus và giao thức staking thanh khoản Sui Aftermath Finance để ra mắt một vườn ươm mới. Vườn ươm này sẽ dành 2 triệu USD ban đầu để đầu tư cho các đội ngũ dự án được chọn và cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án tiềm năng trong tương lai khi có thêm nhiều đội ngũ và dự án chất lượng cao tham gia.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr