Tỷ lệ người nắm giữ Bitcoin dài hạn đạt mức cao nhất mọi thời đại, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào tương lai của tiền điện tử

Một công ty phân tích blockchain, tỷ lệ người nắm giữ Bitcoin đã nắm giữ nó trong ba năm hoặc lâu hơn đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào tháng 5 năm 2024.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr